Цацаров хвана прокурор Георги Качорев от Благоевград в куп нарушения, 7 месеца бездействал по случая с Ембака от Сандански 

Filed under: Благоевград,Сандански |

 

Разследвания на по 7-8 години, ръководени от Качорев, още не са приключени с окончателен акт

02-01 Георги Качорев

Георги Качорев

По повод досъдебно производство срещу санданчанина Емил Първанов за умишлено убийство, ръководено от прокурор Качорев от Окръжна прокуратура-Благоевград, главният прокурор Сотир Цацаров разпореди извършване на проверка по досъдебното производство. Това съобщиха от прокуратурата. На 14 и 15 юли 2016 г. прокурори от отдел „Инспекторат“ към ВКП извършиха проверка на място в ОП-Благоевград, в хода на която бяха констатирани множество случаи на дисциплинарни нарушения, извършени от прокурор Георги Качорев.

02-01 embaka

Ембака

От проверените материали по досъдебното производство, водено срещу Емил Първанов – Ембака, е видно, че същият е задържан и привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 115 от НК (убийство) на 09.11.2015 г. При извършената проверка е установено, че през периода 04.12.2015 г. до 06.07.2016 г. процесуално-следствени действия по разследването срещу Емил Първанов не са извършвани. Проведен е единствено разпит на обвиняемия на 17.06.2016 г., който е заявил, че не желае да дава обяснения, тъй като не присъстват упълномощените от него защитници. Налице е 7-месечно бездействие от страна на наблюдаващия прокурор и разследващите органи.
Резултатите от извършената проверка налагат извода, че прокурор Георги Качорев, в качеството си на наблюдаващ прокурор по досъдебното производство, водено срещу Емил Първанов, е извършил дисциплинарните нарушения по чл.307, ал.4, т.2 и т.5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), тъй като през периода от 04.12.2015 г. до 06.07.2016 г. е допуснал бездействие, което неоправдано е забавило производството, и не е изпълнил служебните си задължения по чл.46 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – не е осъществявал ефективно функцията си по ръководство и постоянен надзор за законосъобразното и своевременно провеждане на разследването, и по чл.196, ал.2 от НПК – не е следил непосредствено за законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок.
В хода на извършената проверка освен материалите по досъдебното производство срещу Емил Първанов бяха проверени и всички преписки и досъдебни производства, по които прокурор Качорев е наблюдаващ прокурор с оглед изпълнение на задълженията му, произтичащи от разпоредбите на ЗСВ и НПК. Проверено бе дали са били спазвани законоустановените срокове за провеждане на разследването, каква е била ритмичността на извършваните действия по разследването и упражнявал ли е стриктен надзор за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването.

02-01 цацаров

Сотир Цацаров
Резултатите от извършената проверка сочат, че процесуално-следствените действия не са извършвани ритмично по досъдебните производства, наблюдавани от прокурор Качорев. Установени са ръководени от Качорев разследвания, продължили повече от 7-8 години, без да са приключени с окончателен акт. Установени са случаи, през които не са извършвани никакви процесуално-следствени действия или обемът на извършените такива е явно несъпоставим с изтеклия изключително дълъг период на разследване.
За установените дисциплинарни нарушения не само по досъдебното производство срещу Първанов, но и за цялостната дейност на Георги Качорев като прокурор главният прокурор поиска Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу прокурор Качорев.
При проверката е установено още, че прокурор Георги Качорев е прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, но повече от 8 години е командирован да изпълнява функции на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди предприемане на незабавни действия за прекъсване на командироването на прокурор Качорев в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Spread the love