Три месеца „лишаване от свобода“ за бивш затворник, представил фалшив документ докато изтърпявал наложеното наказание

Filed under: Бобов дол,Дупница |

sud

По обвинителен акт на Районна прокуратура – Дупница и сключено споразумение със защитата на обвиняемия И. Дамбов, съдът наложи наказание от три месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим за престъпно деяние по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2, пр. 4 от НК.

През 2011 г. обвиняемият Дамбов изтърпявал в Затвора в Бобов дол наказание за извършено от него престъпление в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода. Било му разяснено, че то се съпровожда с подходящ, съответно заплатен общественополезен труд. Съгласно чл. 41, ал. 3 от Наказателния кодекс положеният труд се зачита за намаляване срока на наказанието, като два работни дни се считат за три дни „лишаване от свобода“. В тази връзка Дамбов решил да направи всичко възможно по време на престоя си в затвора да работи, за да бъде намален срокът на наказанието му.

Обвиняемият разбрал, че в затвора има свободно място за оператор на парни котли (парнаджия), но за да бъде назначен на тази длъжност трябвало да представи свидетелство за придобита правоспособност по специалността „Огняр на водогрейни котли с високо налягане“. Тъй като никога не се обучавал за придобиване на такава специалност той решил да се снабди с изисквания документ. Чрез свои близки и познати успял да се сдобие с исканото удостоверение и подал молба до началника на затвора. В нея той посочил, че притежава необходимата квалификация и представил неистинското свидетелство за правоспособност по специалността „Огняр на парни и водогрейни котли с високо налягане“, издадено от МОНК – ДНТ – ДК „Димитър Каляшки“ – гр. Кюстендил.

На документа бил придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на длъжностните лица от Районен отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – гр. Благоевград, оправомощени да издават такива документи. Въз основа на молбата обвиняемият бил назначен за машинист на парна централа в Затвора в Бобов дол през м. ноември 2011 г. до 06.02.2013 г., когато бил освободен поради изтърпяване на наложеното му наказание.

В края на 2013 г., на основание получен сигнал за използвани неистински документи в затвора, била извършена проверка, в хода на която се установила и нередовността на представеното от Дамбов свидетелство.

Разследването по делото е проведено в отсъствие на обвиняемия, тъй като местоживеенето му било неизвестно. След обявяването му за издирване същият бил открит и задържан в град Шабла.

Определението на съда не подлежи на обжалване.

Подробности в печатното издание.

Spread the love