Кюстендилци кретат с 670 лв. заплата, наредиха се на опашката по трудови възнаграждения

Filed under: Бизнес,Кюстендил |

pari

 

670 лева е средната брутна месечна заплата в Кюстендилска област за второто тримесечие на 2016 год., по този показател регионът заема предпоследното 27-о място, обявиха от отдел „Статистически изследвания“ в града. След Кюстендил е само Видин. Спрямо първото тримесечие на т.г. има намаление от 1%, казват от статистиката. Най-голямо намаление има в преработващатаа промишленост” – с 8.2%, при икономическите дейности – с 30.5%, строителство – с 20.1%, селско, горско и рибно стопанство – с 11.2% и др. Представители на администрацията взимат по-висока заплата – средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. за обществения сектор е 777 лв., а за частния – 635 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата в обществения сектор нараства с 10.4%, докато в частния сектор – с 5.5%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. средната работна заплата за областта нараства с 6.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности – финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. 11,4% безработица пък за Кюстендил обявиха от бюрото по труда. Броят на регистрираните безработни е 3 032-ма души. В сравнение с юни безработните са намалели с 37 лица (1.2%), а равнището на безработица се е намалило с 0.1 пункта.

Spread the love