Столична фирма лапва 2 320 лв. за корекция на проекта си за изграждане на улица и благоустрояване в кв. 270 в Кюстендил

Filed under: Актуално от днес,Кюстендил |

Заради авторски права кметът Паунов подписа предложението за обществената поръчка и върна на „Проджект планинг енд мениджмънт“ проекта за поправки105-06-01-Petar Paunov

Срещу 2 320 лева столичната „Проджект планинг енд мениджмънт“ ще коригира работния инвестиционен проект за проектиране и изграждане на улица и благоустрояване в кюстендилския квартал 270. Обществената поръчка възложи администрацията в Кюстендил, а предложението подписа градоначалникът Петър Паунов. В офертата са разделени две проектни документации – проектиране и изграждане на улица и благоустрояване за озеленяване в квартал 270 по плана на град Кюстендил, както и проектиране и изграждане на втора улица и благоустрояване за озеленяване. Поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител заради предявените права на интелектуална собственост, като в случая са налице авторски права. По силата на сключен договор между община Кюстендил и „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД дружеството е изготвило работен инвестиционен проект за изграждане на улица и благоустрояване за озеленяване в квартал 270 по плана на град Кюстендил. Авторските права върху работния инвестиционен проект принадлежат на дружеството „Проджект планинг енд мениджмънт”. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права. Преработката на инвестиционния проект следва да бъде възложена на носителя на авторските права върху същия – „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, което налага да бъде проведена процедура на пряко договаряне

Иначе община Кюстендил кандидатства за финансиране на проект „Благоустрояване на градската среда в община Кюстендил“, по ОП „Региони в растеж“. Проектът е част от одобрения интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той е на стойност 4 688 751, 23 лв. Проектът предвижда изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Галерията”, обновяване на физическата среда по река Банщица в зона със социален характер и зона с публични функции, както и изграждане на улица и благоустрояване в кв. 270 на Кюстендил.

Spread the love