„Евро Арх Тех“ изготвя проекта за общ устройствен план на Дупница за 180 000 лв.

Filed under: Дупница |

44- OLGA KITANOVA copy

Обединение „Евро Арх Тех“ ще изготвя проекта за общ устройствен план на Дупница. Фирмата изпълнител бе избрана от комисия, председателствана от зам.-кмета Олга Китанова. Предпочетена е икономически най-изгодната оферта.

Поръчката е в размер на 180 000 лева и за нея се бориха 6 фирми. 4 от тях са отстранени, тъй като не отговарят на критериите за подбор. Сред тях са недоказана квалификация или стаж на посочените експерти или липсваща част от техническото предложение. Решението на конкурсната комисия може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 година от сключването на договора.

Spread the love