Сашо Котев вади 15 000 лв. за отоплението на чиновниците в РЗОК-Кюстендил през зимата

Filed under: Актуално от днес,Кюстендил |

 

170-03-01 Sa6o-Kotev-copy

С 14 166 лева чиновниците от Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил ще се топлят през идващата зима. Такава е стойността на обществена поръчка без ДДС, обявена от ръководството начело със Сашо Котев. Финансовата институция търси фирма, която да се занимава с разпределяне и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК. В процедурата на пряко договаряне за разпределение и снабдяване с природен газ от касата предвиждат да сключат договор с единственото дружество, притежаващо лицензи за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Кюстендил – „Овргаз мрежи“ АД. От касата се застраховат, че поръчката може да бъде изпълнена само от определено дружество при липса на конкуренция поради технически причини. Съгласно разпоредба от Закона за енергетиката дейностите разпределение и снабдяване от крайни снабдители на природен газ подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Настоящата обществена поръчка е с предмет „Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК – Кюстендил през отоплителен сезон 2016/2017г“. С решение от 30.03.2015 г. КЕВР, лицензиране на дейностите в енергетиката, дава разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане в дружеството „Софиягаз“ ЕАД на дружествата „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз Запад“ АД и „Овергаз Север“ ЕАД.

Spread the love