4 школа в Дупница и селата Яхиново, Самораново и Крайници с непълни паралелки, искат разрешение и дофинансиране от ОбС, за да не ги закрият

Filed under: Дупница |
183-05-02   028

Общинският съвет ще решава съдбата на маломерните паралелки в 4 от училищата.

Едно от общинските учебни заведения в Дупница и трите школа в селата искат разрешение от местния парламент, за да могат част от паралелките в тях да функционират самостоятелно като маломерни. От училище „Христаки Павлович” в града, „Св. св. Кирил и Методий” в Яхиново, „Христо Ботев” в Самораново и „Христо Ботев”в Крайници настояват и за допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за периода януари-септември 2017 г. В ОУ„Христаки Павлович” има две паралелки – в 7-и и 8-и клас, чийто брой на учениците е под задължителния минимум. В школото в Яхиново паралелките с недостатъчно ученици са 5 – в 1-ви, 2-ри, 5-и, 6-и и 7-и клас. По-малко от задължителния минимум в училището в Самораново са децата в подготвителната група и в 1-ви, 2-ри, 4-ти и 6-и клас. В Крайници няма достатъчно ученици в 7 паралелки – в 1-ви, 3-ти, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и и 8-и клас. Недостигащите ученици в отделните паралелки са между 2-ма и 8.

Исканията на директорите на четирите учебни заведения за утвърждаване и дофинансиране на паралелките с пълняемост под задължителния минимум ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет в Дупница в петък.

 

Spread the love