„Свободен пазар на електроенергия, вие питате – ЧЕЗ отговаря“

Filed under: Бизнес |

CEZ-logoОт 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. В тази връзка стартираме рубриката „Свободен пазар на електроенергия, вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме вашите въпроси на редакционния имейл: viarapers@mail.bg, по пощата на адрес: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев” 43. Надяваме се да ви бъдем полезни.

Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД питат:

Какво е свободен пазар на електроенергия?

За разлика от регулирания пазар, където цената се определя административно – от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свободният пазар предоставя възможност за сключване на сделки по договорени цени между производители, търговци и крайни клиенти.
На свободен пазар имат право да се регистрират всички потребители – битови и стопански, независимо от инсталираната мощност и потребената електроенергия, с единственото условие да нямат непогасени задължения към настоящия си доставчик.

В момента в страната има десетки лицензирани търговски дружества, които продават електрическата енергия на свободен пазар, предлагайки различни услуги, цени и договорни условия на клиентите.

Клиентът има възможност да води преговори и да избере доставчик, чиито продукти и услуги най-добре отговарят на неговите потребности и изисквания.

Независимо кой е снабдителят, операторът на разпределителната мрежа остава същият, към когото е присъединен обектът. Цените за мрежови услуги се определят от КЕВР и не подлежат на договаряне. Същото важи и за размера на ДДС, акциз и добавка „задължения към обществото“.
Задължително ли е клиентите да изберат нов търговец – доставчик на електроенергия? Законът за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия предоставят възможност за избор на доставчик на електроенергия във връзка с изискването за либерализацията на пазара, но за стопанските клиенти, присъединени на ниво „Ниско напрежение“, и за битовите потребители на този етап изборът не е задължителен.

Ако нашите клиенти, използващи електроенергия по цени за битови нужди, не се възползват от правото си на избор, могат да останат клиенти на ЧЕЗ Електро България, където ще бъдат обслужвани по одобрени от КЕВР цени.

Каре накрая

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията – 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

 

Spread the love