Д-р Красимира Ковачка: Останаха много въпросителни по проекта за финансово подпомагане на спешната помощ

Filed under: Самоков |

 

08-02   R1__9818

Д-р Красимира Ковачка

Вчера по искане на депутата д-р Красимира Ковачка от БДЦ в комисията по здравеопазване бе изслушан министър Москов относно актуалното състояние в етапа на предпроектно проучване на големия инвестиционен проект за подкрепа на спешната  медицинска помощ по ОППР 2014-2020г., по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Въпросите бяха свързани с липсата на информация за принципите и параметрите на този проект на МЗ, начина, по който се определят средствата за строителство и техника, териториалното разпределение на тези средства в страната, критериите за участие в проекта на центровете, спешните филиали и спешните отделения.

Останаха много въпросителни около този проект след отговорите на министерството – заяви след изслушването на министър Москов зам.-председателят на здравната комисия д-р Ковачка. Ключов въпрос остана без отговор – как са определени изискванията за площ и медицинска апаратура на спешните отделения, след като стандартът е в съда? Надявам се, че Министерството на здравеопазването ще направи всичко възможно, за да се работи при пълна прозрачност в този проект, и ще има достатъчно информация за здравната общност по проекта. Спешната медицинска помощ е основа за всяка една здравна система и при недостатъчния финансов ресурс в страната средствата по тази програма трябва да се изразходват максимално рационално и пълноценно, за да се спазват европейските изисквания и очакванията на гражданите да не бъдат излъгани – каза още д-р Ковачка.

Spread the love