Ремонт за 5,6 млн. лв. чака три училища и една детска градина в Петрич, кметът Д. Бръчков представи проекта

Filed under: Гоце Делчев |

02-06 _126

Профилирана гимназия „Пейо Яворов“, Трето основно училище „Гоце Делчев“, Средно училище „Никола Вапцаров“ и филиал на ЦДГ № 2 „Звънче“ в Петрич чакат ремонт за 5,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“. Средствата ще се изразходват за подобряване на енергийната ефективност и материалната база, в това число сграден фонд и дворно пространство, както и осигуряването на достъпна среда за деца и ученици с двигателни проблеми. Ремонт на покриви, подмяна на дограма, футболно игрище с трибуни и специално осветление, фитнес зали, асансьор и др. дейности ще бъдат изпълнени по проекта.

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков представи пред персонала на учебните заведения проекта, който трябва да бъде изпълнен до края на 2018 г.

Spread the love