Колко често клиентите могат да сменят доставчика си на електроенергия?

Filed under: Бизнес |

Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“CEZ-logo

 От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. В тази връзка стартираме рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл: viarapers@mail.bg, по пощата на адрес: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев” 43. Надяваме се да Ви бъдем полезни.

Няма ограничение за броя пъти, в които един клиент може да сменя доставчика си, стига да се спазват клаузите на договора, сключен между клиента и неговия доставчик. Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на доставчика на електрическа енергия.

Трябва да се има предвид, че Заявление за смяна на Доставчик/Координатор на балансираща група се подава между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната. В случай че Доставчикът загуби лиценза си, задължително трябва да се избере нов, като междувременно, съгласно нормативната уредба, клиентът ще бъде снабдяван с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция.

 

Колко често ще се променят цените на електроенергията на свободния пазар?

На свободния пазар цените на енергията зависят от търсенето и предлагането – както на международните пазари, така и в България. Възможно е промяна да настъпи дори в рамките на един ден. „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец поема дългосрочен ангажимент към своите клиенти по отношение на ценообразуването, така че те да са в максимална степен защитени от неочаквани пазарни промени.

 

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията – 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

 

Spread the love