Откриха незаконна дървесина в двора на бившия кмет Румен Арнаудов в Плетена, синът му Валентин с акт от 100 до 5000 лв.

Арнаудов представи само фактура за 12-те кубика иглолистната дървесина на името на сина си, твърди: Не зная, че трябва да има превозен билет

223-06-01-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0

Дървата в двора

Незаконно съхранявани дърва от смърч бяха становени при проверка в двора на бившия кмет на село Плетена Румен Арнаудов. Той нашумя, след като името му се появи в тефтерчето на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов с бележка „да се оправи“. Тогава за Арнаудов имаше съмнения за конфликт на интереси, свързани с концесия за каменна кариера.

223-06-01-%d1%81%d0%b0%d1%88%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2

Сашо Попов

223-06-01

Румен Арнаудов

223-06-01

Инж. Юлий Сираков – гл. експерт по опазване на горски територии – ЮЗДП потвърди: “ На място е установено, че има отсечени едроразмерни дървета без контролна горска марка в основата на стъблото. Дърветата са отсечени с цел да се облагодетелства някой от хората да добият по-лесно дърва за огрев по всяка вероятност“. Местните хора обаче повдигат въпроса как дърветата са отсечени незаконно, но са транспортирани законно с превозен билет, издаден от горския надзирател. Как е възможно, дали горските покровителстват незаконната сеч?, питат хората.  Айтен Арнаудова – съпруга на Румен Арнаудов веднага го защити: „Хората си крадат и си ни обвиняват постоянно“. При представен от Сашо Попов – гл. експерт в Регионална дирекция по горите – Благоевград документ: „Това е документ за широколистни дърва, а тук са иглолистни“, тя заяви: „Ами не знам тогава – това са ми документите у мен, дали са у съпруга ми, намерете го“.

Потърсен по телефона Румен Арнаудов представи само фактура за 12-те кубика иглолистната дървесина на името на сина си. През цялото време на проверката твърдеше, че не знае, че трябва да има превозен билет. Въпреки че той единствено удостоверява законността на дървесината, въпреки 8-годишния си мандат като кмет и въпреки че към този момент е служител в горското стопанство Дикчан, твърди БНТ. Румен Арнаудов допълни: „Синът ми се занимава, не аз, ако трябва него да питаме, но аз давам отговор вместо него. На името на Валентин Арнаудов е, на сина ми, не е на мене“.

„Ще извършим цялостна проверка на тази фирма, която е уж доставила тези дърва, защото мен лично точно тази фирма не ми е позната.“, каза гл. експерт в Регионална дирекция по горите – Благоевград Сашо Попов. В крайна сметка бившият кмет обеща, че ще покаже превозния билет за смърча на другата сутрин. Нещо, което не направи. В резултат на сина му беше написан акт. Санкцията предстои да бъде определена, но според закона варира от 100 лв. до 5 000 лв. Инж. Пламен Поюков – директор на Държавно ловно стопанство – Дикчан: „Каква е логиката ние да маркираме едно насаждение. Да определим дърветата за сеч, да пуснем хората да издадем позволително и в същото време да ги караме да режат нещо, което е извън предвиденото. Няма смисъл“. Пламен Поюков вече е изтърпявал санкция – глобен е с една брутна заплата заради допускане на злоупотреби със служебно гориво и неупражнен контрол. Доклад на земеделското министерство от 2016-та установява редица нарушения в стопанството, сред които отново незаконна сеч. От друга страна директорът посочи, че от август до сега самият той е издал 55 акта за нарушения. Александър Дунчев WWF коментира: „Тук са подавани сигнали срещу ръководството на това стопанство, които не са отчетени като хората и резултатите са тези незаконни сечи и техният мащаб“.

 

Spread the love