Проблемите на образованието по български език и литература нищиха на форум в ЮЗУ, проф. Ангел Петров от СУ представи  новите тенденции в обучението 

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

 

227-05-01-fi1В Югозападния университет „Н. Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“. Събитието беше организирано от Филологическия факултет на Югозападния университет и се провежда за втора поредна година. В него взеха участие университетски преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от ЮЗУ „Неофит Рилски“, старши експертът по български език и литература в РИО-Благоевград Любима Димитрова и десетки учители от Благоевград и региона.227-05-01-fi2

Първата част от кръглата маса беше посветена на проблемите на обучението по български език. Проф. Ангел Петров от СУ „Св. Климент Охридски“ представи презентация, посветена на новите тенденции в обучението по български език, както и на някои проблеми, които новите учебни програми се опитват да разрешат. Специален акцент беше поставен върху нуждата от развитие на функционална грамотност у учениците чрез развиването на комуникативната им компетентност.

Д-р Сенем Конедарева, преподавател в Югозападния университет и в Американския университет в България, представи една много актуална тема – „Преподаването на българския език като чужд – предизвикателства и перспективи“. Посочени бяха спецификите при обучението по български език като чужд, както и някои особено успешни практики.

Втората част на кръглата маса беше посветена на обучението по литература. Проф. дфн Цветан Ракьовски постави някои проблеми и задачи, с които ще трябва да се справи учителят при преподаването на литературните произведения не в литературноисторически контекст, както беше досега, а в рамките на тематични кръгове, които очертават определени важни за възприемане понятия.

Борислава Балиова сподели своя опит с преподаването на български език и литература на деца със специални образователни потребности в Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, а Заприна Глушкова от СОУ „Никола Вапцаров“-гр. Хаджидимово в презентацията „Учителят по български език и литература – учител новатор“ сподели своя позитивен опит за повишаване на мотивацията на учениците с помощта на различни класни и извънкласни дейности.

Кръглата маса завърши с оживена дискусия по поставените проблеми, като участниците изразиха надеждата си тази среща да не бъде последна.

Spread the love