Петър Николов от Радомир: Кметът Пламен Алексиев брои 20 900 за кърпене на 3 дупки по пътя Радомир-с. Друган-Подстанция, заплаши: Ще ти счупя краката

Filed under: Общество,Радомир |

 

20 000 лв. са изписани за ремонт на пътя за хижа „Орлите”, ремонт няма

Фирма „Тони Тодоров“ бачка из улиците още преди да е приключила обществената поръчка

12-03-01 Пламен-Алексиев

Пламен Алексиев

„Ще пратя хора да те пребият, ще ти счупя краката”, тази закана излетяла от устата на кмета на Радомир Пламен Алексиев срещу съгражданина му Петър Николов, който е пуснал над 10 сигнала за крупни злоупотреби с пари на данъкоплатците от радомирската управа.

209-01-10 Благойка-Божкова

Адв. Благойка Божкова

В жалба срещу кмета Пламен Алексиев Петър Иванов Николов твърди, че един ден през месец януари 2016 година, около обед, прибирайки се от град Перник, видял кмета на община Радомир Пламен Алексиев пред бистрото (заведение в центъра на града). Поискал да го попита във връзка с една негова молба за достъп до информация от декември 2015 година, тъй като нямал отговор.

02-01 цацаров

Сотир Цацаров

Тогава кметът Пламен Алексиев се обърнал към него с обиди и заплахи, казвайки му, че ще си има проблеми, че ще го бие, че ако отиде в общината, ще му счупи краката. Заплашил го, че ще му изпрати хора да му се случи нещо. И тъй като тези заплахи не са за първи път, и преди този случай е имал заплахи от кмета Пламен Алексиев, включително и по време на изборите, градоначалникът му налетял на бой пред офиса на ГЕРБ, радомирският гражданин е подал жалба до прокуратурата с молба кметът Пламен Алексиев да бъде извикан и да подпише, че няма да упражнява физически и психически тормоз по отношение над Николов.

183-12-01-Бойко-Борисов1

Бойко Борисов

Петър Иванов Николов е подал сигнал до прокуратурата за един от поредните случаи на финансова злоупотреба от страна на кмета на община Радомир Пламен Алексиев.

В капиталовите разходи за 2015 година на община Радомир е предвиден ремонт на пътя PER 3138 от пътя- ІІІ-627-гр.Радомир-с.Друган-Подстанция Червена могила. Пътят е с дължина 2,9 км. И ремонтът е на стойност 20 900 лева.

С докладна записка С240 от 16.12.2015 година до Общински съвет-Радомир кметът Пламен Алексиев отчита ремонта на посочения по-горе път за извършен. В подадения отчет до Министерството на финансите през 2016 година кметът Пламен Алексиев също отчита ремонта за извършен и разплатен.

По прокурорска проверка във връзка с подаден друг сигнал на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Радомир Весела Младенова кметът Пламен Алексиев представя счетоводни документи, доказващи плащане на сумата от 20 900 лева и декларира в своите обяснения, че ремонтът е извършен и приключен.

Истината обаче е съвсем друга. Направени са точно три кръпки на асфалта в началото на разрушения път и не е извършван никакъв ремонт, което Петър Николов е заснел на видеозапис на 22.07.2016 година.

Друг фрапиращ случай на явно нарушение от страна на кмета на община Радомир Пламен Алексиев е през месец април 2016 година, когато граждани на гр. Радомир забелязват на ул. ”Батенберг” машина, която фрезова асфалт. Обявена е обществена поръчка за ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир от 29.03.2016 година. Срокът за подаване на документи за участие в обществената поръчка е до 27.04.2016 година. Радомирски граждани са заснели с мобилен телефон участниците в извършването на строително-монтажните работи на 11.04.2016 година, както и полагането на асфалта на следващия ден. Петър Николов влязъл в сайта на община Радомир и видял, че има информация за 2015 година за платени обществени поръчки за ремонт на уличната пътна мрежа на територията на града, които са приключени и платени. Последната обществена поръчка за ремонт на улиците в гр. Радомир е приключила на 31.12.2015 година и по нея е платена сумата от 83 333.33 лв. на фирмата на Тони Тодоров от Перник.

Има извършено финансово нарушения от кмета на община Радомир Пламен Алексиев и във връзка с отчитане на извършен ремонт на пътя гр. Радомир-хижа ”Орлите” и заплатена сума от 20 000 лева на фирмата изпълнител, като в действителност ремонт не е извършван.

С решение №6 от 13.02.2015 година Общински съвет-Радомир одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 5 805 000.00 лева и разпределение на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 249 100.00 лева. В поименния списък на капиталовите разходи като ремонт на общински е залегнал и път PER 3137/I-6/ хижа „Орлите”. Дължината на пътя е 5.3 км, а целевата субсидия за капиталови разходи е 20 000.00 лева.

С решение 100 от протокол № 9 от 29.03.2016 година Общински съвет –Радомир е приел годишния отчет на кмета на община Радомир Пламен Алексиев за касово изпълнение на бюджета и отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Радомир за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (внесен с докладна записка № С-67 от 16.03.2016 година).      

Отразено е, че „за поддръжка, ремонт и изграждане на пътища е отчетено изпълнение на бюджета в размер на 260 965.00 лева, при гласувани 249 100.00 лева, тоест налице е превишаване със сума от 11 865 лева. Поставят се въпросите: имал ли е право кметът на общината да отклони средства без решение на Общинския съвет, има ли решение на Общинския съвет за промяна на поименния списък на капиталовите разходи, тоест да се гласува кметът Пламен Алексиев да изразходва собствени средства на общината за разликата между гласуваните 249 100.00 лева и изразходваните 260 965.00 лева?

Сигнали за описаните от Петър Николов нарушения са внесени до главния прокурор Сотир Цацаров и премиера Бойко Борисов. Случая е поела адвокат Благойка Божкова.

 

Spread the love