Проектират нов околовръстен път в Петрич, сливането на болницата със „Св. Врач” в Сандански, взетите 53 дка за парк и Домът на покойника – гвоздеите в 1-год. упрвление на кмета Бръчков

Filed under: Петрич |

 

233-02-01-9999Реформата в МБАЛ „Рокфелер” чрез обединението с болницата в Сандански, придобиването на собственост от община Петрич върху имот от 53 дка за градски парк, въвеждането на синя зона, членството на ВиК – Петрич в Асоциацията на водните дружества, първия етап от изграждането на Дом на покойника открои кметът Димитър Бръчков като значими за година управление. Градоначалнкът подчерта успеха при въвеждането на обучение по религия в предучилищните групи и първи клас. Бръчков уточни, че много внесени проекти на общината чакат отговор за финансиране. Зам.-кметът по финансите Илко Стоянов пък открои като приоритет в отчета си увеличената събираемост на местните данъци и такси за 2016 г.

233-02-01-8888

„Изготвен е и първият по рода си регистър на общинските жилища. За 2016 г. община Петрич има изготвени и внесени пет проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция – България 2014-2020” на обща стойност 5 839 689,49 евро, в рамките на които за бюджета на общината като партньор се предвиждат 1 435 698,81 евро. В ресор строителство заместник-кметът Минка Салагьорова отчете старта на дейностите по бзплатното саниране. В резултат на бързо извършените енергийни обследвания и инженеринг в Петрич ще се санират блокове с 24 входа в кварталите „Изток” и „Самуил”. „Започнато е изграждането на главен канализационен клон в село Първомай, с което ще се постигне 100% покритие на най-голямото село с канализационна мрежа. В с. Тополница е изграден възловият водопровод, свързващ двата резервоара. За град Петрич вече е подменен основен водопроводен клон на околовръстната улица „Места“, който непрекъснато аварираше. Благоустроени са улици в част от селата, почистени са с години затлачени дерета. По пътя за подгорските села се укрепиха два рискови моста и бе изграден плочест водосток на едното съоръжение. Със средства от капиталовите разходи предстои проектиране на пътя от разклона за местността Рупите през отклонението за храма на Ванга, покрай минералните извори, за да се осигури достъп на туристите до античния град Хераклея Синтика, коментира Салагьорова. Главният архитект Владимир Митрев посочи, че отначало е започната процедурата за Общ устройствен план на Петрич, в момента се проектира и нов околовръстен път. През 2016 г. в общината се отчита двойно завишение на частните инициативи спрямо предходни години. 90% от подробните устройствени планове за годината касаят производствени нужди, 8% са за обществено обслужване и 2% за жилищно строителство. Издадени са 22 разрешителни за строежи, в т.ч. за ваканционни комплекси, СПА хотели, къщи за гости и други туристически атракциони. Директорът на дирекция „Административно обслужване” Рилка Филипова посочи, че през 2016 г. община Петрич е заявила участие в ОП „Региони в растеж” на стойност 17 млн лв. с обхват административния център на общината – гр. Петрич и Програмата за развитие на селските райони с обхват малките населени места. С европейско финансиране община Петрич залага разработването на проект за дейности по консервация и реставрация на Архиеологически паметник на културата „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащите му некрополи, както и изграждане на инфраструктура около самия културен обект, предназначена за посетители”, конкретизира Филипова. В ресор „Хуманитарни дейности” заместник-кметът Илияна Попова отчете новата Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и награждаването по нея на 30 ученици с изявени дарби.

Spread the love