ДВЕ ДРУЖЕСТВА НА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ СТАНАХА НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА „TRUE LEADERS”

Filed under: Бизнес |

 

ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение бяха отличени от ICAP Bulgaria за положителни бизнес практики

 

????????????????????????????????????

На официална церемония, проведена на 7 декември 2016 г. в София, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бяха отличени с приза „True Leaders“, връчван от  ICAP България за прилагани в дейността положителни бизнес практики.

Наградата на „ЧЕЗ Електро България“ АД получи Жанна Пехливанова – член на Управителния съвет и директор „Корпоративни продажби“, в присъствието на над 230 представители на висшия мениджмънт на водещи български и международни компании.

Чрез наградата True Leaders“ се отдава признание на всички компании, лидери в своя сектор, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии (според официално публикувани данни), без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване. Всички наградени компании отговарят на следните критерии: да са сред 300-те най-печеливши компании по EBITDA за 2015 г., да са увеличили броя на своя персонал (2015 г. спрямо 2014 г.), да имат висока кредитна оценка (ICAP Credit Score  B2 – A1) и да са лидер в своя сектор.

ICAP Bulgaria е част от ICAP Group – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании, одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси – ESMA, като „Агенция за кредитен рейтинг“ и за четвърта поредна година отличава водещите компании в България с наградите True Leaders“.

 

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg

Spread the love