Равносметка! Адвокат Б. Божкова: Кметът Алексиев хвърля 9,9 млн.лв. за закриване на депото в Радомир, плаща на Паргов над 1 млн.лв. за неправомерно прекратен договор

Брои над 130 000 лв. за адвокати, близки на гл. архитект Мария Стоянчева, да смърлят делото    

Градоначалникът ме моли да го измъквам, изгорял с 5 000 000 лв., продаде жалбата ми, спасила 2 млн. лв. на общината, на други юристи срещу хонорар от 23 000 лв., обобщи Божкова

209-01-10 Благойка-Божкова

Адв. Благойка Божкова

На сесия на Общинския съвет – Радомир на 25.10.2016 година е прието решение общината да кандидатства за финансиране за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в землището на село Кошарите. Исканата сума ще бъде в размер на 9,9 милиона лева, а финансиращият орган ще бъде МОСВ, съобщи адвокат Божкова и добави:

222-07-01 Plamen-Aleksiev

Пламен Алексиев

За информация на гражданите на град Радомир – дали щеше да се стигне до този момент, ако кметът Пламен Алексиев при встъпването си като кмет по времето на първия мандат не бе извършил правонарушение, което е безстопанственост. Какви интереси го водеха умишлено да създаде условия за прекратяване на договора между общината и почистващата фирма „МЕС КО ММ5” ЕООД на Красимир Михайлов, известен като Паргов.

247-05-01 - в средата - отрежете другите

Светослав Кирилов (в средата)

По негово нареждане общината не изплати сумата от 1 351 704.49 лева, представляваща главница по неплатени фактури за периода от 31.01.2012 година до 30.11.2012 година, произтичаща от сключен между страните договор за извършване на услугата сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци на територията на община Радомир. Причината за неплащането е неизвършена услуга от фирмата. През посочения период обаче са извършвани проверки от комисия на служители на общината с председател зам.-кмета Димитър Димитров и четирима членове, като за всяка една от тях е съставян протокол, утвърден, подписан и подпечатан от кмета на общината Пламен Алексиев. В тези протоколи обаче е отразено, че не са били установени нарушения в дейността на почистващата фирма, че дейността е извършвана добросъвестно. Това доведе до завеждане на дело от страна на фирмата срещу общината и последната загуби, цитираната сума плюс високи държавни такси и адвокатски хонорари. И виновникът за загубата на тези средства е кметът Пламен Алексиев. Избраното адвокатско дружество от Алексиев го постави в конфликт на интереси, тъй като то е на свекървата на главния архитект Мария Стоянчева на общината. Кметът осребри над 130 000 лв. на адвокатската кантора. След загубата на делото на първа инстанция кметът ме потърси и ме помоли да разгледам делото и да дам съвет какво да се прави, тъй като освен посочената сума общината бе осъдена да заплати неустойка в размер на 3 216 000 лева, ведно с държавни такси и адвокатски хонорари, тоест обща сума в размер на 5 000 000 лева. Казах му, че това решение е незаконосъобразно поради неправилно водене на делото от страна на адвокатското дружество, ангажирано от общината. Молбата му беше да подготвя за втора инстанция въззивна жалба (становище) с цел намаляване на сумата, което и направих. Вината за осъждане на общината бе на кмета, който е причина за прекратяване на сключения договор. Подготвих становището, но подло го даде на адвокатското дружество, а мен не ме допусна до явяване по делото на втората инстанция, за което аз тепърва ще си търся правата по съдебен ред. Въззивната инстанция изцяло възприе моето становище и искът за неустойката бе отхвърлен. Апелативният съд отмени решението, с което община Радомир беше осъдена да плаща неустойка на около 2 000 000 лв., Паргов пусна касационна жалба, общината също пусна касационна жалба, тогава кметът нае друг адвокат, на когото плати около 23 500 лв. Върховният касационен съд не допусна касационно обжалване на решението на Софийския апелативен съд, по силата на което общината трябва да плати на Красимир Михайлов – Паргов около 1 000 000 лв.

Сигналът бе предаден на председателя на Общинския съвет Светослав Кирилов с входящ номер в деловодството, но Кирилов още не е благоволил да го представи за обсъждане на сесия. Вчера сигналът за това как се харчат парите на данъкоплатците бе предаден на прокуратурата в Радомир.

 

Spread the love