Кметът на Банско Георги Икономов обяви пред Регионалния съвет за развитие на ЮЗР в Боровец: Търсим пари за допълнително водохващане за Добринище, приоритет е корекцията на река Глазне

Filed under: Банско,Регион |

 

07-01-3

Кметът на община Банско Георги Икономов взе участие в редовното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, провело се през изминалите дни в курорта Боровец. Той представи доклад за изпълнение на значими проекти на територията на общината, включващ инвестиционните намерения на общината, проектни идеи, подадени предложения, както и проекти, които вече се реализират.

07-01-14

„Подготвяме документацията и търсим варианти за финансиране на проект за изграждане на допълнително водохващане за град Добринище, на проект за оформяне на парково пространство около река Глазне и рехабилитация на съществуващия Градския парк в град Банско. Корекция на река Глазне с цел минимизиране на риска от наводнение в рамките на курортния град е сред приоритетите ни през настоящата година. Приключихме със санирането на жилищния блок, който отговаряше на изискванията в първия етап от Националната програма за енергийна ефективност и сме подали предложенията си за още седем сгради. По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. имаме подадени предложения за рехабилитация на вътрешна улична мрежа в Банско и за подобряване енергийната ефективност на читалищата в Банско и Добринище. Кандидатстваме също с два екологични проекта по Програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Балкани – Средиземно море 2014-2020 г. – за пилотно внедряване на електромобили, както и пилотни дейности за качествено управление на въздуха. Развитието на градовете ни в посока, щадяща околната среда, е необходимост и задължение и ще продължим активно да работим в тази посока. Проектът ни за изграждане на допълнително водоснабдяване от местността Караманица вече е в ход, наскоро с Министерството на регионалното развитие подписахме и споразумение за финансиране на част от разходите. През есента на миналата година приключихме с още един проект, който позволи да възстановим терена, използван за депо за битови отпадъци чрез техническа рекултивация. През следващите три години ще тече и биологична такава”, докладва Икономов пред съвета.

Присъстващите на заседанието бяха запознати с актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и Националния доверителен фонд. Обсъждани бяха също параметрите на методиката за подбор и оценка на заявленията по процедурите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, касаещи обучението и заетостта сред младите хора.

 

Spread the love