Борис Димов: Чудо! Помолих Бог за помощ и намерих 200 изгубени долара, вътрешен глас ми каза къде да ги намеря

Filed under: Глас Свише |

 

Апостол Павел казва, че когато искате нещо от Бог, вярвайте предварително, че вече сте го получили, тогава молитвата ви ще бъде увенчана с успех

32-09-01

Борис Димов от Пернишко разказа поредната удивителна история за силата на вярата в Бога. „Открих, че ми липсват 200$. След основно претърсване на стаята два пъти реших да запитам гостенката, майката на моя съквартирант. Тя ме увери, че не ги е виждала и ми каза: „Защо не се помолиш на своя Бог?” Аз възкликнах: „Как така „моя”, Той е на всички!” „Е, да – уточни тя, но понеже ти си по-вярващ, може да те чуе”. Жената го каза като предизвикателство, подигравателно, защото е невярваща, а аз го приех като добра идея. Казах й: „Браво, лельо, ти ми даде отлична идея, точно това ще направя и ще видиш, че Той ще ми каже”. Каква сигурност проявих! Точно затова получих отговор, защото повярвах без колебание.
Отидох в стаята си, затворих вратата, коленичих и се помолих с думите: „Татко, знам, че това е дребна работа, за да Те занимавам, но също така знам, че за Теб няма малки и големи работи. Ако обичаш, кажи ми къде може да са тези пари? Знам, че не са извън дома. Нека да види и лелята, че аз вярвам в един реален Бог”. Станах и докато отивах към кухнята, отговорът дойде като вътрешен шепот: „Върни се в стаята си, отвори гардероба и бръкни в торбата с дрехите за пране, извади пижамата и ще ги намериш в малкото джобче”. От изненада се провикнах със силен глас. Гостенката ме запита: „Какво стана, да не ти каза?” Аз отговорих: „Да, точно така. Ела с мен”. Отидохме заедно в стаята, извадих торбата от гардероба, пъхнах си ръката и извадих пижамата. Посочих към джоба и казах, че парите трябва да са тук. Бръкнах и ги извадих. Жената, учудена, остана безмълвна, като че ли си глътна езика. Сега и тя се убеди, че Бог наистина върши чудеса.
Много пъти хора като нея са ме питали от какво зависи чудната намеса на Бог в ежедневието ни? От твърдото убеждение, че Той ще го направи. Апостол Павел казва, че когато искате нещо от Бог, вярвайте предварително, че вече сте го получили, тогава молитвата ви ще бъде увенчана с успех, както стана и с моята.

 

Spread the love