Наеха на работа 23-ма младежи от Бобовдолска община по национални програми, повечето искат да започнат собствен бизнес

Filed under: Актуално от днес,Бобов дол |

 

Достъпът до информация и консултантски услуги за стартиране и развитие на предприемачеството е все още ограничен, са наблюденията на общинската управа

25-08-01

22-ма младежи от Бобов дол и района са се регистрирали в Бюрото по труда, става ясно от проекта за стратегия за младежта на община Бобов дол. Регистриралите се на борсата като безработни с висше образование са 2-ма, със средно – 8, със средно професионално – 3-ма, с основно – 4-ма, а с начално и по-ниско – 5-има. Младежите, наети по национални програми през миналата година, са 23-ма. Най-много млади хора – 12, са започнали работа по схемите за обучения по ОП ,,Развитие на човешките ресурси”.

„След като завършат своето образование, младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност и трудно ги наемат на пазара на труда. Необходимо е да се положат усилия относно плавното преминаване на младите хора от училището към пазара на труда чрез разширяване на стажовете и практиките в реалния сектор. Младите хора без опит са в неблагоприятно положение в условията на повишаване на предлагането на труд, в контекста на световната финансова и икономическа криза. Младежите с ниско образование и квалификация са сред първите, засегнати от влошените икономически условия. Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на работа.

Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивия сектор на икономиката. Недостатъчните професионални умения и практики в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от най-ранната възраст принуждават част от завършилите училище да започнат първата възможна работа – най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без изисквания към условията на труд”, гласят част от заключенията в документа.

Сред констатациите в стратегията е отливът на младежи от общината най-вече поради липса на работа. „Голяма част от младите хора отиват в по-големите областни центрове. Друга част емигрират в чужбина и никога не се връщат в България. За тяхното обучение държавата е инвестирала финансови средства и интелектуален труд. След емигрирането придобитите знания и умения от българските младежи се използват от други държави”, се казва още в документа.

В стратегията е отбелязано още, че много млади хора от общината имат желание да започнат собствен бизнес. „Те се нуждаят както от подкрепа при стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес. Въпреки добрите практики и модели чрез различни проекти предприемаческата култура е все още неразвита”, посочват в стратегията.

Наблюденията на общинската управа показват, че достъпът до информация и консултантски услуги за стартиране и развитие на предприемачеството е все още ограничен. Това се отнася особено за социално неравнопоставените и младите хора в селата, въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата. Освен това публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са достатъчни, за да достигнат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в селата.

Стратегията за младежта на община Бобов дол e ориентирана към хората от 15 до 29 години. Тя определя дългосрочни цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. Една от възможностите, които създава документът, е тази общината да кандидатства за целево финансиране по програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, по програми на Европейския съюз и др.

Стратегията за младежта на община Бобов дол 2017-2020 е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика с която  да се подобри качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек в общината.

Проектът на стратегията е от 2017 до 2020 г., публикуван е на сайта на общината и ще бъде разгледан от Общинския съвет.

 

Spread the love