Кметът Иван Минков откри Център за социални услуги в Кочериново, изграден е с 499 771 лв.

Filed under: Актуално от днес,Кочериново |

Парите са спечелени по проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, със средства от общината смениха дограмата на помещенията

45-08-01-vodosvet-dsc04273

Кметът Иван Минков (вторият от ляво надясно) откри центъра, а отец Румен отслужи водосвет

Кметът на община Кочериново Иван Минков откри Център за социални услуги, изграден по проект „Подкрепа за достоен живот за лица в неравностойно положение”. Проектът е финансиран  по ОПРР съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Кочериново на обща стойност 499 771,91 лв. и с продължителност 22 месеца, считано от 01.10.2016 г. Изграждането на центъра е подкрепено и от община Кочериново, която със собствени средства финансира подмяната на дограмата на новоизградените помещения.

45-08-01-dsc04272

Моменти от откриването

45-08-01-momentidsc04271

На откриването на центъра присъстваха потребители на социалната услуга, лични асистенти и домашни помощници, екипът от служители в община Кочериново, работещ по проекта, и партньорът им, представител на фирмата, изградила центъра, председателят на Общинския съвет и общински съветници, служители от общинската администрация, заинтересовани лица и граждани. Отец Румен отслужи водосвет и отправи молитва за здраве на потребителите и служителите на центъра.

Новооткритият Център за социални услуги се помещава на партерния етаж в сградата на община Кочериново и е предназначен за хора, които имат нужда от помощ и подкрепа поради невъзможност или ограничения за самостоятелно справяне. В него те ще могат да получат специализирана медицинска, психологическа и социална помощ и подкрепа.

Кметът Минков приветства всички присъстващи и обеща да продължава да полага усилия за подобряване и улесняване живота на хората в неравностойно положение. Градоначалникът добави, че в рамките на проекта ще бъде закупено и специализирано транспортно средство за хора с увреждания (микробус с платформа за инвалидни колички), с което ще бъде улеснен достъпът до интегрирани услуги за хората с увреждания и хората с невъзможност за самообслужване не само от град Кочериново, но и от околните села.

 

Spread the love