Инж. Вангел Аврамов от Петрич влезе в УС на ЮЗДП

Filed under: Петрич |

 

46-06-05-avramov

Инж. Вангел Аврамов

Инж. Вангел Аврамов от Петрич е новият член на Управителния съвет на Югозападното държавно предприятие. Той заменя на поста Биляна Петачка. Заповедта за назначаването е на служебния министър на земеделието и храните, който като орган на управление на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите назначава и освобождава членовете на управителните съвети. Инж. Аврамов е с 43 години професионален опит в системата на горите. Трудовата му биография започва в „ДГС Първомай”, където в продължение на 12 години работи като началник-участък и заместник-директор. От 1985 г. постъпва на работа в РДГ – Благоевград, където последователно заема длъжностите главен специалист по стопанисване на горите, началник-отдел, зам.-директор и директор. През 2004 г. след конкурс оглавява дирекцията на Природен парк „Рилски манастир”.

 

Spread the love