Със спечелено финансиране от 456 123 лв. община Благоевград прави два фестивала за популяризиране на културно-историческото наследство

Filed under: Благоевград |

 

60-08-01Проектът на община Благоевград „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация” – „Култура без граници” бе одобрен за финансиране. Това направи Комитетът за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България, който проведе открито заседание в Благоевград. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, одобреният бюджет възлиза на 2 855 468,00 лв., разпределен между 7-те партньори, като бюджетът на община Благоевград е 456 123,86 лв. В изпълнението на проекта ще вземат участие 7 партньори. Водещ партньор ще бъде Министерството на културата, Република Гърция в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи и административното преустройство на Република Гърция, община Амфиполи, Република Гърция, „Център за учене през целия живот в региона на Централна Македония“, Регион на Централна Македония, община Благоевград и Факултет по изкуствата към Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Проектът има за цел да представи и популяризира местните традиции и култура в трансграничния регион, в частност да насърчи опазването, използването и популяризирането на културното наследство и забележителностите на територията на община Благоевград. Дейностите по проекта са свързани с организиране и провеждане на три фестивала – два на територията на община Благоевград и един на територията на община Амфиполи. Заложено е още закупуване на сцена с музикално и осветително оборудване; подвижна платформа за провеждането на тематични фестивали, концерти, различни състезания, изпълнения на артисти, танцови групи, певци, музиканти. Реализирането на тези прояви ще допринесе за популяризирането на културно-историческото наследство.

В рамките на проекта се предвижда също провеждането на мащабна информационна кампания, целяща насърчаване на посещенията на туристическите обекти, увеличаване броя на посетителите и туристите на територията на община Благоевград и обогатяване културния живот на жителите на общината. Планира се да бъде нает интерактивен автобус, чрез който традициите и културно-историческото наследство на региона ще бъдат представени на посетителите по един интересен, иновативен и леснодостъпен начин.

 

Spread the love