Глобиха 300 лв. лесничея от Дупница Георги Тодоров заради сеч на немаркирана дървесина в Бистрица

Filed under: Дупница |

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Галина Стойчева

Старши лесничеят Георги Тодоров от Дупница е глобен 300 лв., след като допусна сеч на немаркирана дървесина в контролирания от него участък. Санкцията е наложена от съдия Галина Стойчева от Административния съд в Кюстендил и потвърждава решението на магистратите от Дупница.

Потвърдената глоба идва след наказателно постановление, подписано от директора на РДГ – Кюстендил инж. Здравчо Тодоров. Преди 2 г. в  землището на село Бистрица той не е взел своевременно мерки за предотвратяване и спиране на незаконни дейности в горски територии, като е допуснал сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета. Към преписката са приложени длъжностна характеристика на Георги Тодоров, заемащ длъжността “старши лесничей”, и заповед №РД-07-145/16.11.2015 г. на директора на ТП ДГС – Дупница, с която е обособен охранителен участък ГСУ «Дупница», в който санкционираният е определен за служител за предотвратяване и установяване на нарушения в държавните горски територии.На първа инстанция пред Дупнишкия районен съд са разпитани длъжностните лица, извършили проверката, които с показанията си потвърждават констатациите в акта за невзети своевременно мерки от страна на колегата си по отношение на сечта на немаркирани дървета, конкретизирайки периода на извършената незаконна сеч – около 20 дни преди проверката. Свидетелите сочат, че извършителят на сечта не е установен.

Така Административният съд в Кюстендил потвърди решението на магистратите от Дупница. Становището на съдия Галина Стойчева е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

Spread the love