Христо Абаджиев е новият стар председател на Туристическото дружество в Кюстендил

Filed under: Кюстендил |

 

03-01-hristo-abagiev

Христо Абаджиев

Съветникът Христо Абаджиев е новият стар председател на Туристическо дружество „Осогово” в Кюстендил. Неговият мандат е петгодишен и ще му бъде втори. За делегат на националния конгрес на Българския туристически съюз е избрана Силвия Михова, секретар на дружеството. Председателят на Управителния съвет е представил отчетния доклад за дейността на дружеството през периода 2012- 2016 година. Към дружеството има 7 секции – „Младежка”, „Туристи ветерани”, „Пешеходен туризъм”, Клуб по ориентиране „Руен-92”, Воден клуб „Струма 2012”, Велоклуб „Гайда” и Хор „Осоговско ехо”. Ръководството на ТД „Осогово” награди 15 туристи ветерани с юбилейни награди, сред тях и Мария Джумалиева, която през тази година ще празнува своя 90-годишен юбилей.  „В началото на отчетния период работата бе насочена към честването на 100-годишния юбилей на дружеството в Кюстендил и 50-годишнината от основаването на хор „Осоговско ехо”. Секретарят на дружеството Силвия Михова организира за туристите екскурзии в страната и чужбина, изкачване на върхове и други прояви”, посочи в доклада си Христо Абаджиев. На събранието присъстваха 99 делегати от общо 164. В доклада бяха представени и постигнатите успехи през изминалите 5 години.

Spread the love