КТ ”Подкрепа”: Време е политическият елит да готви стратегия за повече доходи

Filed under: Бизнес,България,Новини |

kt-podkrepa

КТ ”Подкрепа” предлага създаване на специализирани трудови съдилища – като отделен трудов съд

Според КТ „Подкрепа“ е време българският политически елит да изготви стратегия за развитието на икономиката с примерен хоризонт 2040 година.

Двайсет и седем години всички управляващи в нашата държава нямаха ясна представа каква държава искаха да имат и смятаха, че всичко започва от този, който дойде на власт, заявиха на пресконференция днес вицепрезидентът на синдиката Иоанис Партениотис и лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Двамата представиха експертно становище на Конфедерацията, озаглавено „Каква България искаме?“ и адресирано към бъдещите депутати и правителство, съобщи БТА.

КТ „Подкрепа“ настоява за промяна в Кодекса на труда чрез въвеждане на общовалидност на постигнатите договорености между социалните партньори в съответния отрасъл/бранш, като минимални и задължителни за този отрасъл/бранш, без да е необходима конкретна санкция или акт на министъра на труда и социалната политика.

Синдикатът иска създаване на специален закон за организация и дейността на ИА „ГИТ“, с който да се повишат правомощията й по контрола, включително върху процедурата по провеждане на колективно трудово договаряне и повишаване на санкциите, така че да са адекватни на степента на нарушенията и процент от оборота на предприятието.

Конфедерацията предлага създаване на специализирани трудови съдилища – като отделен трудов съд или като специализирани състави по трудови спорове на действащите съдилища.

КТ „Подкрепа“ иска промяна на текстовете от КТ, отнасящи се до сумираното отчитане на работното време, тъй като референтният период и липсата на изрично съгласие на работника, заложени в нашето законодателство, са в противоречие с изискванията на Европейската директива.

От синдиката са категорично против отпадане на класа за прослужено време. Няма ясен механизъм за нарастване на работните заплати. Не приемаме и предложението всяко предприятие само да преценява и договаря в колективните трудови договори да има или не клас за прослужено време, заявяват от КТ „Подкрепа“.

Конфедерацията настоява за въвеждане на работнически инспектори в предприятията, които да подпомогнат работата на Инспекцията по труда. Работодателите трябва да обявяват в поделенията на Агенция по заетостта свободните работни места в предприятието си, като затова трябва да бъдат направени съответните промени в Закона за насърчаване на заетостта, вменявайки им това задължение, смятат от КТ „Подкрепа“.

От синдиката настояват за промяна на Кодекса на труда за премахване на еднодневните трудови договори, въвеждане на пълноценни договори с всички осигурителни вноски за всички осигурителни случаи.

Според КТ „Подкрепа“ плоският данък от 10 на сто и за физически лица, и върху печалбата не генерира достатъчно средства за функциониране на държавата, а липсата на необлагаем минимум е недопустима, особено при наличие на големи групи работещи бедни. От Конфедерацията предлагат въвеждане на необлагаем минимум в размер на МРЗ.

КТ „Подкрепа“ иска още график за диференциране на ДДС за учебници, учебни помагала и научна литература – 7 на сто за 2018 г., 5 на сто за 2019 г. и нулева ставка ДДС за 2020 година; определяне на диференцирана ставка на ДДС за лекарствата и медикаментите; диференцирани ставки от 5 на сто за хляба и за храни от първа необходимост.

Синдикатът настоява общинските и държавните институции в системата на образованието да бъдат освободени законодателно от такса битови отпадъци.

Според КТ „Подкрепа“ минималната заплата трябва да продължи да расте ускорено, докато разходите за труд не се изравнят относително с производителността на труда. Във връзка с изготвяне на механизма за определяне на МРЗ да бъде законово определено, че организация – социален партньор, която бойкотира преговорите, се отказва от участие в социалния диалог въобще, настояват от синдиката.

След определяне на национална минимална заплата, отделните браншови организации могат да договорят различни МРЗ по сектори, чийто минимален размер е вече приетата национална МРЗ, предлагат от КТ „Подкрепа“.

Spread the love