Община Дупница събра 1,4 млн. лв. от данъци, постъпили са с над 144 600 лв. повече от миналата година

Filed under: Бизнес,Дупница |

 

Налогът за таксиметров превоз, който е 51 625 лева, е събран на 100 процента

134-08-01-CHIMEW1 431 004,19 лева са събраните средства от данъци и такси за първото тримесечие на тази година в община Дупница, съобщиха от пресцентъра на кметството на Методи Чимев. За сравнение, през миналата година за същия период от време приходите са 1 286 371 лева. Увеличение в приходната част има по абсолютно всички пера. От данък недвижими имоти са влезли 190 138,45 лв (през 2016 г. са 182 641 лв). От данък МПС са постъпили 488 721,23 лева (485 228 лв. през 2016 г.), от такса битови отпадъци сумата е нараснала от 578 126 лева през 2016 година до 660 818,62 лева за първото тримесечие на т.г. Процентно най-голям скок се забелязва в перото „патентен данък“. За първото тримесечие на миналата година са платени 37 536 лева, а сега сумата е 88 186,52 лева. Този ръст се дължи на данъка за таксиметров превоз, който е 51 625 лева и е събран на 100 процента.

С близо 300 лева са се повишили постъпленията от таксата за куче. През 2016 година са платени 697 лева, а сега – 961,93 лева. Запазва се тенденцията за увеличаване броя на туристите в града. За първото тримесечие на 2016 г. са влезли 2 143 лева, а сега сумата е 2 177,74 лева.

Spread the love