Управителят на „Увекс“-Сандански Тодор Гикински след обвинението на прокуратурата за строеж на водопровод без разрешително: Всичко е скалъпено, делото ще падне

Filed under: Сандански |

Материалите за съоръжението в Кръстиловци са закупени от общината, качеството на водата е много добро, каза водният шеф

 

68-02-03-gikenski1

Тодор Гикински  

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу управителя на „Увекс“ Тодор Гикински от Сандански за изграждане на водопровод в село Кръстиловци, без да има разрешение и без да има предварително проучване за качеството на водата. Според обвинителния акт щетата е за 91 077.18 лв. Потърсен за коментар, Тодор Гикински обясни, че няма никакви основания за обвиненията. „Това е скалъпено обвинение от политици. Делото ще падне. Няма никакви доказателства за това, което е внесено като обвинение. Материалите са закупени от общината. Освен това качеството на водата след последните изследвания е много добро. Няма за какво да ме обвиняват”, категоричен бе Гикински.

Според обвинителния акт малко след като през 2013 г. Гикински бил избран от Общинския съвет в Сандански за управител на „Увекс“ ЕООД,

в Общински съвет-Сандански било входирано питане от 175 жители и собственици на имоти в с. Кръстилци относно възможността за водоснабдяване на селото с питейна вода. Писмото било представено на вниманието на кмета, който го препратил на „Увекс“ ЕООД за решаване по компетентност. Две седмици по-късно бил изготвен технически проект за обект „Водоснабдяване с. Кръстилци, община Сандански“ и количествено-стойностна сметка. Дейностите включвали изграждане на външен водопровод, каптаж „Хралупата“, „Кръстилци“ АС и оборудване, селищна водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка. Било получено предварително съгласие на кмета на община Сандански и Общинския съвет, който приел решение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за с. Кръстилци.

В качеството на управител на „Увекс“ ЕООД Гикински разпоредил изграждането на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Хралупата до НР „Кръстилци“. Всички тези действия, свързани с изграждането на водопровода, били извършвани без необходимите разрешителни според обвинението. Предстои насрочване на делото.

 

Spread the love