ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗВЪРШВА ИЗВЪНРЕДЕН ОТЧЕТ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

 94-05-0333 Лично шефът на ЧЕЗ -Петрич ,Андрей Станковски боядиса две ел.табла copy

Клиентите ще имат възможност да отчетат сами показанията на средствата за търговско измерване към 06април

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите на  клиентите си във връзка с обявената от Комисията за енергийно и водно регулиране предстояща промяна на цените на електрическата  енергия за битови и бизнес клиенти от 07.04.2017г. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружествотоwww.cez-rp.bg. Информация за него може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

 

ЧЕЗ Разпределение е създала необходимата организация за бързо и качествено отчитане на електромеритев Западна България. Ангажирани саизвънредно 368 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, и в почивните дни.

 

При желание клиентите, които се снабдяват по регулирани цени от „ЧЕЗ Електро България“ АД ще могат сами да отчетат и декларират показанията на своите средства за търговско измерване. Тези, които се възползват от възможността, трябва да запишат показанията от електромерите сина 06 април 2017 г. и да подадат данните към компанията между 6 и 10априлпрез уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на денонощната телефонна линия0700 10 010(меню 2) и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗв работните дни от
6 до 10април. При самоотчетатрябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентският номер, трите имена на титуляра и адресът на обекта, за който се декларират показания.

 

Подадените данни от клиентите ще се считат за отчетено потребление към 06.04.2017г., включително. Самоотчитанетое по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на разпределителното дружество.

 

Пресцентър „ЧЕЗ България“ ЕАД

 

 

Spread the love