Дъщерята на д-р Красимира Ковачка- д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова с награда за млад учен на МУ- София

01-05-50_r

Дъщерята на съпредседателят на БДЦ д-р Красимира Ковачка- д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова, получи наградата за млад учен на Медицински Университет София на името на „Акад. Асен Хаджиолов“. Тя грабна приза за високи постижение в областта на медицинската наука и преподаване.

Д-р Димова-Драганова завършва медици през 2008г., работи като лекар асистент в Клиника по Диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

През 2016г. защитава дисертационен труд на тема: „Автономна диабетна невропатия – съвременни диагностични и терапевтични възможности“ и придобива научната степен „доктор“.

За последните три години има 18 публикации, от които 7 в престижни международни списания, на които е първи автор, с общ импакт фактор 17.455. Участва в 7 научни проекта, от които 5 към Медицински Университет София и 2 международни. Има 23 участия в престижни международни научни форуми.

Майка й д-р Красимира Ковачка не можеше да опише радостта от вълнение за успехите на дъщеря й…

 

Spread the love