Потребителна кооперация „Напредък“ в Долна баня отчете 31 хил. лв. загуба, Георги Христов, Георги Михайлов и Иван Славчев са новите членове на УС

Filed under: Долна баня,Регион |

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8f_kooperatsia-img_0332

На проведеното 95-о годишно отчетно събрание членският състав на Потребителна кооперация „Напредък“ в Долна баня реално се увеличи само с двама души. Досега член-кооператорите бяха 144, с общ дялов капитал от 30 937 лева. На събранието бяха приети 10 нови членове, 7 освободени по тяхно желание и един отстранен по решение на Управителния съвет, а именно – бившият председател на търговската кооперация Георги Трендафилов.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8f_kooperatsia-img_0326

В работата на годишния форум на търговската кооперация в рилския град взеха участие и председателката на Окръжния кооперативен съюз в Софийска област Снежана Лазарова, която е член на долнобанската кооперация, Нели Антонова – директор „Търговия“ в ОКС, както и Любов Виденова – специалист в ОКС, която също е член на кооперацията.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8f_kooperatsia-img_0325

Отчет за работата през изминалата година направи новият председател на Управителния съвет Стефан Троянски, а за свършената работа от Контролния съвет отчет направи неговата председателка Елмира Димитрова.

Основната дейност на Потребителна кооперация „Напредък“ е търговията на дребно, производството на хляб и хлебни изделия и отдаването на обекти под наем.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8f_kooperatsia-img_0327

Приходите за 2016 година спрямо предходната са се увеличили с 55 000 лева и са в размер на 336 хиляди лева. Отчетени бяха разходи за 367 000 или кооперацията е приключила стопанската година със загуба в размер на 31 000 лева почти като миналата година, която загуба отново ще бъде погасена от фонд „Резервен“. Увеличеният размер на разходите за отчетния период са вследствие на извършени неотложни и задължителни ремонти по материалната база, както и начислени обезщетения към бивши работници.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8f_kooperatsia-img_0334

Най-осезаем дял в приходите естествено е на търговията на дребно – 157 000 и на производството на хляб и хлебни изделия – 125 000 лева. В долнобанската фурна през отчетната година е произведен хляб в размер на 105 тона и на закуски – 7 тона.

В кооперация работят общо 15 човека в общо 5 търговски обекта, 9 обекта са отдадени под наем.

Годишното събрание завърши с избор на нови членове на Управителния съвет – Георги Христов, Георги Михайлов, Иван Славчев и Васил Василев, както и Контролен съвет – Елмира Димитрова, Кирил Бояджиев и Ивайло Бончев.

Spread the love