Съветникът Васил Зашкев: Самоковци се чувстват гости на Боровец, курортът е недостъпен и за децата

Filed under: Самоков |

76-03-01-_124615

Докога и как е дадена концесията на ски пистите в Боровец, самоковци се чувстват гости в Боровец, курортът е недостъпен за децата, заяви съветникът Васил Зашкев на ОбС сесията в Самоков. Градоначалникът Владимир Георгиев в отговор заяви, че ски пистите в Боровец, с изключение на писта „Червено знаме“, са държавна собственост и граничат с общински имоти. „Общинска администрация не разполага с информация относно докога и как е дадена концесия на ски пистите. При направена справка в концесионния регистър се установи, че няма вписани държавни концесии и сключени концесионни договори относно ски пистите в Боровец. Съгласно договор за наем на общински недвижим имот от 10 апри 2014 г., сключен след проведена конкурсна процедура и в изпълнение на решение на Общински съвет-Самоков от 2014 г., са отдадени под наем на „Бороспорт“ АД имот с площ 11 006 кв.м, имот от 540 кв.м и имот с площ 774 кв.м, представляващи връзката между „Рила“, „Иглика“ и „Ротата“, за срок от 10 гдини. С договор за наем от 2015 г. след проведена конкурсна процедура и в изпълнение решение на Общинкия съвет е отдадан под наем и имот с площ 25 940 кв.м, т.е. това е писта „Червено знаме“ за 10 години.

Собсвеникът и лицата, на които са предоставени ски пистите, са длъжни да спазват изискванията“, бяха част от думите на кмета Владимир Георгиев. Той изчете текста на наредби с точките и алинеите им, но не даде отговор по същество. Той добави още, че никой не е подал жалби в общината, свързани с проблемите, визирани във въпросите на Зашкев, и няма данни за извършени престъпления на ски пистите в Боровец, няма данни и за самоуправство от страна на концесионера. Васил Зашкев заяви, че счита отговорът на кмета за формален.

„Въпросът, който Ви зададох, е много по-дълбок – за взаимодействието на община Самоков с фирмата концесионер, за равнопоставеност в отношенията, каквато липсва, и ще Ви дам един пример. Паркингът на кабинковата въжена линия е общински имот и считате ли, че „Бороспорст“, като поставя бариера и не дава свободен достъп до него, не упражнява ли самоуправство? Неравнопоставените отношения между община Самоков и „Бороспорт“ рефлектират върху всички. „Бороспорт“ не разбира, че е в неин ущърб, че самоковските деца нямат свободен достъп до пистите. Знаем всички каква е цената на картите за лифт, те не са по възможностите на самоковци. Ще Ви дам друг пример – в Инсбург картата за деца до 14 год. е 200 евро за цял сезон. За да върнем успехите на самоковските ски и да направим този спорт отново водещ, трябва децата от Самоков да се учат да карат ски. Така ще се стигне до успехи. Общината винаги дава на „Бороспорт“, а от тях няма нищо съизмеримо“ – заяви съветникът Васил Зашкев. „Самоковци се чувстват гости в Боровец“, добави още Зашкев. Кметът Владимир Георгиев коментира, че Зашкев си води монолог. За паркинга обеща да провери как точно стоят нещата.

Spread the love

Коментар за: Съветникът Васил Зашкев: Самоковци се чувстват гости на Боровец, курортът е недостъпен и за децата

  1. Зашкев ! Питай кмето колко пари събра от паркиране на автомобили във Боровец ! Защо никой не смее да пита ? От какво ви е страх ! Сумите би трябвало да съ доста сериозни! Питай Зашкев питай ! Народа се интересува !

    Валери Попйорданов
    2017/април/27 at 20:52 PM