Библейски стихове за изцеление: Словото на Бог ще спаси живота ти – Той е светлина и избавител

Filed under: Глас Свише |

%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%be

 

1. Покорявай се на Божието слово и бъди изцелен!
„Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам“ (Изход 15:26).
2. Служи на Господа и изцелението ще бъде твое!
„Но да служиш на Господа, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви“ (Изход 23:25).
3. Повярвай, че Бог премахва всички болести от теб!
„Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят“ (Второзаконие 7:15).
4. Избери да живееш!
„Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан Нему, защото това е животът ти и дължината на дните ти, за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде“ (Второзаконие 30:19-20).
5. Господ е сила на живота ми!
„Господ е светлина моя и избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1).
6. Ти ще живееш дълъг живот!
„Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша“ (Псалм 91:16).
7. Едно от Божиите благодеяния е изцеление.
„Благославяй, душе моя, Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел“ (Псалм 103:1-5).
8. Словото на Бог ще спаси живота ти!
„Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага“ (Притчи 4:20-22).
9. Исус победи твоите грехове и твоите болести.
„Но Той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме“ (Исая 53:5).
10. Покорявай се на всички Божии заповеди и приеми всички Негови благословения!
„Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него“ (Малахия 3:10).  pavelcho.narod.ru

 

 

 

Spread the love