Пастор Дейвид Уилкерсън: Божият глас ви напътства и утешава, живейте чрез Него – не следвайте фалшиви учители

Filed under: Глас Свише |

 

83-09-05Едно от най-големите благословения, което истинският вярващ притежава, е чуването и познаването на Божия глас. Днес е възможно да чуваме Божия глас по същия точен и ясен начин, по който го чуваха Авраам и Мойсей – със същата яснота, с която го чуваха Самуил и Давид, така ясно, както го чуваха Павел и Петър, останалите апостоли, и Йоан на остров Патмос! Бог е обещал да направи гласа си за още един последен път ясно различим в тези последни дни. Той ни е дал обещание и предупреждение относно чуването на Неговия глас. „Но пристъпихте до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели“ (Евреи 12:22), казва пастор Дейвид Уилкерсън. Бог изпраща това послание към всички, които са били призвани: Божият глас, който разтърсваше земята в предишните поколения, ще бъде чут със сила в още едно последно разтърсване: „Чийто глас разтърси тогава земята, а сега той се обеща, казвайки: Още веднъж ще разтърся не само земята, но и небето (Евреи 12:26). Ето го Божието предупреждение към неговите свети, вярващи деца: „Внимавайте да не презрете тогова, който говори, защото ако ония не избягнаха наказанието, като презряха тогова, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от тогова, който предупреждава от небесата!“ (стих 25). Защо Бог събира заедно хора извън мъртвите църкви? Защо Духът вика „Излез от Вавилон, народе Мой! Не участвай в греха й!?“ Това е, защото Бог трябва да има хора в тези трудни последни дни, които не са объркани от фалшиви доктрини. Това са овце, които не следват фалшиви учители, които познават гласа на господаря Си. Бог им говори ясно и точно и те живеят чрез гласа Му! Те са напътствани от гласа Му, утешавани от гласа Му, водени във всичко чрез гласа Му! Това е една чудесна черта на светите хора: Те не бъркат Божия глас. Те го познават – чуват го – и са управлявани от него. Той е сигурен, непоколебим и непогрешим! Бог винаги е имал хора, които са били водени единствено от Неговия глас. Адам и Ева „чуха гласа на Господа Бога… “ (Битие 3: 8). Грехът беше това, което ги накара да се страхуват и крият от този глас. „Чух гласа ти в градината и уплаших се…“ (стих 10). Авраам стана баща на много народи, защото чу и се подчини на Божия глас. „В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми“ (Битие 22:18). „Понеже Авраам послуша гласа Ми и упази заръчването Ми, заповедите Ми, повеленията Ми и законите Ми“ (Битие 26:5). Мойсей не правеше нищо, докато не чуеше Божия глас: „И когато тръбният глас се усилваше, Мойсей говори и Бог му отговори с глас“ (Изход 19:19). „И Господ рече на Мойсея… “ (Изход 19:21). „А Мойсей рече Господу… “ (стих 23). „Но Господ му каза… (стих 24). „Тогава Бог изговори…“ (Изход 20:1). Мойсей и Бог говореха един с друг като близки приятели. Бог винаги е търсил хора, които ще имат уважение и страхопочитание от Неговия глас. Бог каза на Мойсей: „…Събери ми людете и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да ми се боят през всичкото време, додето живеят на земята, и те да учат чадата си на това“ (Второзаконие 4:10). „Тогава Господ ви говори изсред огъня, вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте“ (стих 12). „Люде чули ли са някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да останат живи?“ (стих 33). „За да те научи, той те направи да чуеш гласа му от небето… и ти си чул думите му…“ (стих 36). „И думахте… и чухме гласа му…, днес видяхме, че Бог говори с човека и той остава жив“ (Второзаконие 5:24).

 

Spread the love