Кенет Хегин: Болестите и немощите са от дявола, затова следвайте стъпките на Исус

Filed under: Глас Свише |

86-09-04

 

Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.
– ЧИСЛА 33:55
– Не си ли спомняш, брат Хегин, че Павел беше болен през целия си живот?
– Не, не си спомням това.
– Ама нали той имаше трън в плътта.
– Къде сте прочели в Библията, че трън в плътта означава болест? Никъде!
Изследвай Писанието. Виж как Библията използва това понятие. В Стария завет Бог казва на Израил: “Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват” (Числа 33:55, Исус Навиев 23:13, Съдии 2:3).
Павел обяснява точно какво означава трънът: “…пратеник от Сатана да ме мъчи… (ІІ Коринт. 12:7). Навсякъде, където Павел отиваше да проповядва, този зъл дух вървеше след него и пред него и се опитваше да пречи по всякакъв начин. (Павел не можеше да заповяда на този дух да напусне земята, защото дяволът получи правото да бъде тук на земята след грехопадението на Адам.)
И така болестите и немощите не могат да се отделят от Сатана, защото той е този, който ги изпраща. Отношението на Исус спрямо болестите беше безкомпромисна война срещу Сатана. Изповед: Тъй като болестите и немощите са от дявола, аз следвам стъпките и отношението на Исус и подхождам към тях така, както подхождаше Исус!

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

 

Spread the love