Зам.-кметът на Разлог инж. Венцислав Гърменов обсъди членството на общината в Сдружение „Мрежа от градове с езера”

Filed under: Разлог |

 05-01-255

Инж. Венцислав Гърменов – зам.-кмет по социалните дейности в община Разлог, проведе работна среща с представители на Сдружение „Мрежа от градове с езера“. Инж. Гърменов разговаря с Giorgos Kapentzonis – кмет на община Дорида, и председател на Сдружение „Мрежа от градове с езера”, Lambros Tsivolas – кмет на община Аргитрас, и с Elena Mourelatou – експерт по европейските проекти.

Срещата за присъединяването се провежда, след като община Разлог получи официална покана за членство в неправителствената организация „Мрежата от градове с езера”, която е със седалище в община Дорида и обединява 39 членове от Гърция, Кипър и Албания. Организацията има установени контакти и поддържа връзка с организации в над 60 държави. Потенциалните сфери на сътрудничество са общо участие с проекти по Европейски програми като LIFE+, Interreg, Европа на гражданите, URBACT и други; общо участие в туристически изложения в Гърция и България, както и в изложения за представяне на местни продукти;  общо участие в събития и семинари; споделяне на знания и опит.

На срещата стана ясно, че община Разлог е партньор и изпълнява три международни проекта по три различни програми  – Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ и „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България”, както и по „Еразъм +”.

В края на срещата и двете страни изразиха своята удовлетвореност от срещата и взаимен интерес от бъдещо партньорство и сътрудничество, след което бяха разменени протоколни подаръци.

Spread the love