Община Благоевград осигурява топъл обяд на 150 деца и възрастни в нужда

Filed under: Благоевград,Регион |

07-06-blagoevgrad

150 души от различни възрастови групи получават топъл обяд в община Благоевград. Социалната услуга се предлага до края на 2019 година съгласно договор по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Хората в нужда получават топла супа, основно ястие и хляб. Програмата обхваща различни целеви групи, сред които лица и семейства на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност; наследствени пенсии.

Целта на програмата е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства.

Spread the love