Адв. Б. Божкова получи пореден сигнал срещу кмета: Прокуратурата в Перник погва Пламен Алексиев за финансови нарушения! Заложил 30 000 лв. за ремонт на обновения преди 2 г. път Радомир – х. „Орлите” срещу 20 бона

Filed under: Радомир |

 

През 2015 г. Алексиев твърди пред ОбС, че ромонт на отсечката е правен, през януари т.г. казва, че това не се е случило, се твърди в сигнала

Адв. Божкова: Крайно време е кметът и ОбС да подадат оставки

209-01-10 Благойка-Божкова

Благойка Божкова

Кметът на Радомир Пламен Алексиев е извършил финансови нарушения по проектите за ремонти до хижа „Орлите” и на пътя до подстанция Червена могила. В бюджет 2017 са заложени 30 000 лв. за ремонт на пътя Радомир – хижа „Орлите”, за който през 2015 г. от думи на Алексиев става ясно, че ремонт е правен, а тази година твърди, че ремонт преди 2 г. не е правен. Това гласи сигнал, подаден от радомирец в Окръжна прокуратура – Перник, съобщи адвокат Благойка Божкова, която уточни, че ще запази името на жалбоподателя в тайна.

88-01-07

Пламен Алексиев (правият)

Адв. Божкова допълни, че сигналът, адресиран до Окръжна прокуратура – Перник по преписка № 3189/2017 г. от радомирски гражданин, е получила и тя в пощенската си кутия. Според информацията в сигнала според решение на ОбС по докладна записка на кмета Алексиев са заложени средства в капиталовите разходи за 2015 г. на община Радомир за ремонт на пътя до хижа „Орлите” PER 3137 /1-6/ Радомир – хижа „Орлите” – 5,3 км, на стойност 20 000 лева и ремонт на път PER 3138 от пътя 111-627 Радомир -Друган/подстанция Червена могила – 2,9 км, на стойност 20 900 лв. Ето какво гласи сигналът: „Видно от протокола от заседанието, на което е прието решението по докладната записка, е, че на въпроси, зададени от общинските съветници Владимир Зарков, Владимир Тренев, Емил Крумов и Красимир Борисов, и проведените дебати по актуализацията на бюджета кметът Пламен Алексиев отговаря категорично, че всички дейности, описани в поименния списък, са извършени – стр. 52, стр. 55 от протокола. На стр. 55 Кристина Димитрова категорично заявява, че „всички пари за общински пътища са усвоени”.

От отговорите на кмета Алексиев и Кристина Димитрова – специалист бюджет, и от приложените към докладната записка материали става ясно, че сумите от 20 000.00 лева и 20 900.00 лева са отчетени като капиталов разход за извършен ремонт на пътя до хижа „Орлите” PER 3137 /1-6/ Радомир – хижа „Орлите” – 5,3 км, и ремонт на път PER 3138 от пътя 111-627 Радомир -Друган/подстанция Червена могила-2,9 км, тдейността по ремонта е извършена и разплатена.

В действителност обаче не е извършен никакъв ремонт на пътя до хижа „Орлите” през 2015 г. Последният ремонт, който е правен, е в участъка непосредствено преди самата хижа „Орлите” и е отчетен като извършена и разплатена дейност в капиталовите разходи за 2013 г. В бюджета за 2017 година на община Радомир кметът Пламен Алексиев залага сумата от 30 000 лв. за извършване на ремонт на пътя до хижа „Орлите” PER 3137 /1-6/ Радомир – хижа „Орлите”, като на въпрос, зададен от общинския съветник Владимир Зарков на заседанието на Общински съвет – Радомир, проведено на 31.01.2017 г. защо се залага тази сума за ремонт, след като пътят е ремонтиран през 2015 г. на стойност 20 000 лева в същия участък, кметът Алексиев отговори, че такъв ремонт не е извършван през 2015 г. Отговорът на Алексиев е отразен в протокола от 31.01.2017 година – стр. 21, 22. Относно пътя PER 3138 от пътя 111-627 Радомир -Друган/подстанция Червена могила – 2,9 км, са направени няколко кръпки в началото на пътя.

Изложеното до тук налага следните изводи:

  1. За 2015 г. са отчетени като изразходвани капиталови средства на община Радомир за ремонт на пътя до хижа „Орлите” PER 3137 /1-6/ Радомир – хижа „Орлите” в размер на 20 000 лева и път PER 3138 от пътя 111-627 Радомир -Друган/подстанция Червена могила- 2,9 км, за 20 900.00 лева пред Общински съвет – Радомир и пред Министерството на финансите, в отчета, който е подал и до тази институция кметът Алексиев!
  2. За 2017 година в бюджета на община Радомир са заложени средства в размер на 30 000 лева за ремонт на същия път, като категорично кметът на община Радомир Алексиев на 31.01.2017 г. пред общинските съветници на проведеното тогава заседание заяви, че ремонт на този път НЕ Е ИЗВЪРШВАН през 2015 година!

Категоричното заключение е, че с тези си действия кметът Алексиев е извършил документно престъпление и финансови злоупотреби с общински средства, което е недопустимо, поради и което следва да понесе съответните най-строги мерки на закона. Прилагам: 1. Докладна записка № С-240/16.12.2015 година и Решение № 42/29.12.2015 г., ведно с приложение № 1 и отчет за финансиране на капиталовите разходи.

  1. Протокол № 6/29.12.2015 г. от заседание на Общински съвет – Радомир;
  2. Протокол № 1 от 31.01.2017 година от заседание на ОбС – Радомир”.

В писмо до в. „Вяра” адв. Божкова уточни, че в пощенската й кутия не са били пуснати описаните приложени документи към сигнала, но: „Вярвам, че се представени в Окръжна прокуратура – Перник, както е описано по-горе. Може би е крайно време кметът Пламен Алексиев и целият Общински съвет да си подадат оставка”, категорична е Божкова. Тя уточни, че изпраща сигнал, цитираме: „С риск, че кметът Пл. Алексиев може пак да подаде жалба срещу мен до Адвокатски съвет – Перник за изнесени според него тайни между клиент и адвокат, публикувани във вестник „Вяра” (като само той ги смята за такива, а не за личната ми позиция по обществено важни въпроси) Държа да ви информирам, че в пощенската си кутия получих поредния сигнал, адресиран до Окръжна прокуратура – Перник по преписка № 3189/2017 г. от радомирски гражданин, името на когото не соча от съображения за сигурност, но той си е посочил имената и е подписал сигнала”, каза още Божкова.

Spread the love