40 лева такса за екскурзовод за еднодневна обиколка в Кюстендил

Filed under: Кюстендил |

pari

 

Екскурзоводските услуги за еднодневен маршрут в рамките на град Кюстендил и областта скачат от 25 на 40 лева и от 40 на 80 лева. Тарифата бе вписана в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил. „Аргументите са, че дейността се извършва от високо специализирани специалисти от музея в Кюстендил, както и фактът, че основните потребители на услугата са туроператорски фирми и в нея се включват и беседи в музейните експозиции. В наредбата са включени новите разработени от РИМ – Кюстендил програми и инициативи, сред които ”Детска музейна работилница”, коментираха общинари.
Практика е през последните години лапидариумът на музея да се използва за провеждане на сватбени тържества и други организирани услуги, които липсват в наредбата и този пропуск вече е коригиран. Част от услугите в сега действащата наредба, като фотозаснемане на музейни материали на негатив, диапозитив и репродуциране на снимки на книжен носител, по технологически причини не се изпълняват. Ето защо те бяха редуцирани.
Намаляването на видовете услуги се налага поради липса на потребители за тях. Няма да има промяна в таксите за посещения за всички категории посетители на музейните обекти, както и възможността за безплатно посещение всеки четвъртък от седмицата.

Spread the love