Пастор Иван Айдаров от натресе глоба от 1 000 лв. на гл архитект Николай Манолев, съдът го призна за виновен за незаконно разрешително за къща на местното гуро

Filed under: Гоце Делчев,Топ новини от днес |

Съда в Гоце Делчев  потвърди наказателното постановление и глоба от 1000 лв. на ДНСК на гл. архитект на общ. Гърмен Николай Манолов издал незаконно разрешително за строеж на къща в кв. „Кремиковци“ на пастора Иван Айдаров. Районен съд Г   отказа да уважи обжалваното от главния архитект на  община Гърмен Николай Манолов наказателно постановление издадено му от ДНСК Благоевград съпроводено с глоба от 1000 лева.

Съдът потвърди както  клаузите в наказателното постановление срещу главния архитект на община Гърмен Николай Манолов, така и наложената му глоба от 1000 лева, затова че е издал незаконосъобразно разрешително за строеж на къща в местността „Падарката“, известна още като ромския квартал „Кремиковци“ в гърменското село Марчево, на Иван Айдаров познат като пастора  на квартала. Съдът реши, че разрешението за строеж под  № 96/20.10.2017 г. на Николай Манолов – главен архитект на община Гърмен, е издадено в нарушение на посочените в наказателното постановление норми на ЗУТ и ЗОЗЗ, без да е извършена промяна на предназначението на земята по реда на чл.24 ал.2 от ЗОЗЗ.

С това си действие  главния архитект на община Гърмен  е нарушил разпоредбата на чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗУТ .  Във връзка с установеното нарушение е  издадена и заповед  за отмяна на въпросното разрешително  за строежа.

В края  на януари 2017 година  от името на Иван Айдаров- пастора на ромският квартал „Кремиковци“ в ОБС Гърмен, бе внесено  искане за разрешение за  изработването на ПУП за застрояване на жилищна сграда в поземлен имот № 047097 в  местността „Пъдарката“.

Искания за изработване на ПУП-ове за законно строителство на жилища в ромския квартал „Кремиковци“ бяха заявени пред ОбС-Гърмен и  от синовете на пастора Айдаров , Румен и Кирил в поземлен имот №047072 в местността Пъдарката, както и ПУП за построяване на магазин в съседния имот, който е под № 047073  в същата местност.

Припомняме, на 8 септември 2015 г. при акцията „Багер“ в гърменския ромски квартал „Кремиковци“ бяха съборени над 10  незаконни ромски къщи сред които бяха и къщите  на  Иван Айдаров и брат му Асен. Още тогава Иван Айдаров заяви пред  наш репортер , че купил земята за над 1300 лева и строил дома си в продължение на 20 г. Имотът му тогава имаше и удостоверение за търпимост, издадено от общината, въпреки което къщата му бе съборена като незаконна.

Spread the love